Archiwistyka_tlo
E-AKTA

E-akta to krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych Od 2019 roku pracodawcy przechowują dokumentację pracownikówizleceniobiorców przez 10 albo 50 lat. Zależy to przede wszystkim od daty zatrudnienia pracownikówizleceniobiorców. Pracodawcy mogą też zdecydować, w jakiej formie chcą prowadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą papierowej czy elektronicznej.


https://www.zus.pl/documents/10182/1862187/E-akta.pdf/0a508965-7cda-4491-6747-ecb78089edec

 

(DOSTĘP Z 7.07.2021)

07.07.2021
strzałka do góry