Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > BIBLIOTEKI I ARCHIWA W UNII EUROPEJSKIEJ
BIBLIOTEKI I ARCHIWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Z Raportu O Archiwach W Unii Europejskiej Po Rozszerzeniu https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/RAPORT_O_ARCHIWACH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ.pdf

 

"W  związku  z  niedawnym  rozszerzeniem  Unii  Europejskiej  (UE),  w  wyniku  którego  liczba  państw
członkowskich  wzrosła  z  15  do  25,  oraz  wobec  szybkich  zmian  zachodzących  w  funkcjonowaniu
archiwów  w  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat,  spowodowanych  zwłaszcza  rozwojem  nowych  technologii
informatycznych, Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 maja 2003 r. Rezolucję o archiwach w państwach
członkowskich(1). [...]"

 

 


https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_pl

 

(dostęp z 27.07.2021)

27.07.2021
strzałka do góry