Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KULTURA W UNII EUROPEJSKIEJ
KULTURA W UNII EUROPEJSKIEJ

"UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa KulturowegoWyszukaj ten link w innym językuEN•••. [...]"


https://europa.eu/european-union/topics/culture_pl

 

(dostęp z 27.07.2021)

27.07.2021
strzałka do góry