Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ. PORADNIK DLA NGO.
ARCHIWUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ. PORADNIK DLA NGO.

Archiwum..., praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA

 

 

"Zbiory archiwalne organizacji pozarządowych - dokumenty, fotografie, nagrania ukazujące historię i dorobek społeczeństwa obywatelskiego - są słabo reprezentowane w archiwach państwowych. Organizacje często nie mają świadomości, że gromadzona przez nie dokumentacja jest zasobem archiwalnym i że historia ich działalności może nie zostać zapisana, jeśli same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku.

Poradnik jest zachętą dla liderów i działaczy organizacji pozarządowych do prac nad własną historią. Przekazuje wiedzę, jak prowadzić archiwum zakładowe, wskazuje, jak zabezpieczyć dokumentację dotyczącą okoliczności powstania, idei i działań organizacji. Podpowiada, jak pozyskiwać relacje biograficzne, przedstawia też zasady digitalizacji zbiorów i ich upowszechniania.

Poradnik został przygotowany w 2017 roku jako część projektu “Pamięć trzeciego sektora”, w ramach programu Ośrodka KARTA “Obserwatorium Archiwistyki Społecznej”."


https://cas.org.pl/co-robimy/publikacje/

 

(dostęp z 16.08.2021)

16.08.2021
strzałka do góry