Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWALNY KNOW-HOW: JAK OPRACOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ I UDOSTĘPNIĆ ZBIORY
ARCHIWALNY KNOW-HOW: JAK OPRACOWAĆ, ZABEZPIECZYĆ I UDOSTĘPNIĆ ZBIORY

Witold Kunicki-Goldfinger, Archiwalny know-how..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 9.06.2021

 

"Tym razem zgłębimy temat opracowania, ewidencji, zabezpieczenia i udostępnienia materiałów archiwalnych. Za przykład posłuży nam historia archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej. Klub Inteligencji Katolickiej (w skrócie: KIK) jest stowarzyszeniem świeckich katolików, powstałym na fali odwilży październikowej w 1956 roku. Po 1976 roku wielu działaczy KIK zaangażowało się w działalność opozycyjną, w tym w tworzenie NSZZ "Solidarność". Warszawski Klub został utworzony jako pierwszy i był najliczniejszy. W jego ramach spotykało się i współpracowało wiele osób ze opozycji, w tym Tadeusz Mazowiecki."


https://www.youtube.com/watch?v=fntSUDnhkKA

 

(dostęp z 23.08.2021)

23.08.2021
strzałka do góry