Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > CZY KAŻDY MOŻE BYĆ ARCHIWISTĄ? ROLA I ZNACZENIE ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH.
CZY KAŻDY MOŻE BYĆ ARCHIWISTĄ? ROLA I ZNACZENIE ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH.

Joanna Łuba, Czy każdy może być archiwistą?..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 17.02.2021

 

"Archiwa społeczne na stałe wpisały się na kulturalną mapę Polski. Obecnie istnieje aż 610 takich inicjatyw, działających w blisko 300 miejscowościach. Archiwa te zakładają pojedyncze osoby, środowiska lub instytucje, aby dotrzeć do zbiorów prywatnych lub by je stworzyć. W ten sposób zachowane są nie tylko źródła historyczne, ale też pamięć o miejscach, postaciach i zjawiskach. Publicznym dowodem docenienia ogromnego zaangażowania archiwistów społecznych w ochronę dziedzictwa kulturowego i ich kulturotwórczą rolę było powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wspieranie takich inicjatyw poprzez wzmacnianie kompetencji archiwistów społecznych, dostarczanie im narzędzi do pracy oraz popularyzację idei archiwistyki społecznej."


https://www.youtube.com/watch?v=BmPZGXsd7O0

 

(dostęp z 23.08.2021)

23.08.2021
strzałka do góry