Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK.
POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK.

Rada do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Postępowanie z materiałami archiwalnymi..., wersja 1.0, Warszawa 2021

 

Publikacja w wersji PDF

 

"Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 (dalej: ustawa archiwalna) stanowi, że materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności Kościołów i związków wyznaniowych tworzą ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (art. 42 pkt 3). Przechowujące je jednostki organizacyjne prowadzą działalność archiwalną, która obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz działalność informacyjną (art. 23 ustawy archiwalnej). Regulacje dotyczące działalności archiwalnej
w
Kościele katolickim zawarte są też w rozdziale II art. 2 Kodeksu prawa kanonicznego
„Kanclerz, inni notariusze i archiwum” (kanony
482491). [...]"


https://www.archiwa.gov.pl/files/KatalogDP_KEP_NDAP.pdf

 

(dostęp z 26.08.2021)

26.08.2021
strzałka do góry