Archiwistyka_tlo
ARCHIWA BEZ GRANIC

Archiwa..., Pamiętnik IIV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680

(publikacja w wersji elektronicznej)

 

"Przekazywany właśnie do rąk czytelników Pamiętnik jest nie tylko drukowanym pokłosiem spotkania archiwistów w Kielcach, jest też świadectwem potencjału całego archiwalnego środowiska, którego przedstawiciele zajmują się spuścizną dokumentacyjną przechowywaną w bardzo wielu instytucjach.
Są wśród nich reprezentowane placówki o charakterze państwowym, samorządowym i prywatnym. Coraz ważniejsze miejsce zajmują archiwiści społeczni. W hasło zjazdowe „Archiwistyka bez granic” oddające współczesne usytuowanie „dziedziny archiwalnej” dobrze wpisuje się również udział tekstów autorstwa archiwistów polskich pracujących za granicą oraz zagranicznych gości zjazdu. To też oznaka możliwości polskich archiwistów oraz odzwierciedlenie coraz ważniejszej roli odgrywanej przez nich w międzynarodowej społeczności archiwalnej. Udział w obradach archiwistów zagranicznych jest również świadectwem owocnej współpracy łączącej zarówno polskie placówki archiwalne, jak i ich pracowników oraz sympatyków z odpowiednikami nie tylko w sąsiedzkich krajach. Polska archiwistyka oraz korzystający z zasobów archiwalnych, ze względu na złożone losy naszego kraju oraz polskich archiwaliów, kontaktów takich najzwyczajniej potrzebują.[...]"


https://sap.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pami%C4%99tnik-VII-Zjazdu-Archiwist%C3%B3w-Polskich.pdf

 

 (dostęp z 15.09.2021)

15.09.2021
strzałka do góry