Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZADANIA NADZORU ARCHIWALNEGO
ZADANIA NADZORU ARCHIWALNEGO

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

"Nadzór nad narastającym zasobem zwany inaczej nadzorem archiwalnym polega na:

  • ustalaniu jednostek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych i prowadzeniu ich ewidencji,
  • inicjowaniu opracowania oraz uzgadnianiu i zatwierdzaniu zgodnie zobowiązującymi przepisami - instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazów akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych, oraz innych przepisów zakładowych o postępowaniu z dokumentacją,
  • przeprowadzaniu cyklicznych kontroli archiwów zakładowych oraz wydawaniu niezbędnych zaleceń pokontrolnych,
  • przeprowadzaniu lustracji archiwalnych mających na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • przeprowadzaniu ekspertyz dokumentacji, szczególnie w wypadkach budzących wątpliwości co do zasadności jej kwalifikacji archiwalnej,
  • systematycznym przejmowaniu spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przekazywanych przez komórki organizacyjne archiwom zakładowym,
  • wydawaniu zezwoleń, jednorazowych lub generalnych, wszystkim państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • przejmowaniu, w trybie przewidzianym przepisami prawa archiwalnego, materiałów archiwalnych, których okresy przechowywania w archiwach aktotwórcy już upłynęły,
  • udzielaniu pomocy metodycznej i konsultacji oraz przeprowadzaniu instruktaży i szkoleń z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i funkcjonowania archiwum zakładowego. [...]"


https://www.przemysl.ap.gov.pl/index.php?c=article&id=17&print=1

 

(dostęp z 18.09.2021)

 

Przy okazji odsyłam:

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/998

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1262

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/1152

 

 

i przede wszystkim:

 

 https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/

 

18.09.2021
strzałka do góry