Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > NIEZBĘDNIK CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
NIEZBĘDNIK CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

"Przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów biurowych wpływających z zewnątrz, wysyłanych na zewnątrz oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Czynności te wykonują w określonym zakresie wszyscy pracownicy biurowi. Najszersze obowiązki czynności kancelaryjnych są powierzane pracownikom kancelarii ogólnych w dużych instytucjach oraz pracownikom sekretariatu każdego ogniwa organizacyjnego i zarządzającego. [...]"


https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/klienci/388211,Niezbednik-czynnosci-kancelaryjnych.html

 

(dostęp z 2.10.2 021)

 

02.10.2021
strzałka do góry