Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZATRZYMAĆ PRZESZŁOŚĆ, DOGONIĆ PRZYSZŁOŚĆ
ZATRZYMAĆ PRZESZŁOŚĆ, DOGONIĆ PRZYSZŁOŚĆ

Pamiętnik  
VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich  
Wrocław 5–7 września 2012 r.
redakcja  
Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowsk


https://sap.waw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zatrzyma%C4%87-przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87-dogoni%C4%87-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

 

(dostęp z 18.10.2021)

18.10.2021
strzałka do góry