Archiwistyka_tlo
DOKUMENTACJA BUDOWLANA

To dla archiwistów pracujących w archiwach technicznych... Z tego rodzaju dokumetracją studenci archiwistyki stykają się w ramach metodyki specjalnej. O dokumentacji budowlanej mówią art. art. 60, 63 i 64 Prawa budowlanego.


https://www.gunb.gov.pl/strona/obowiazujace-akty-prawne

 

(dostęp z 30.10.2021)

 

 

 https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/prezentacja_projekt_budowlany.pdf?502

 

(dostęp z 30.10.2021)

 

 

 https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/klasyfikacja/zz2012_04_02_klasy_4_5_NDAP_PINB.pdf

 

(dostęp z 30.10.2021)

 

 

30.10.2021
strzałka do góry