Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

" [...] Podczas kontroli organów skarbowych jednostka kontrolowana powinna mieć swobodny dostęp do dokumentów księgowych, dlatego archiwizowanie dokumentów jest tak ważne. Dokumenty powinny mieć swój porządek chronologiczny oraz zostać ponumerowane zgodnie z księgą przychodów i rozchodów. Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie dokumentów przed ewentualnym zniszczeniem lub zgubieniem. Księgi prowadzone w formie tradycyjnej, muszą mieć ustaloną metodę administracyjno-organizacyjną, która ułatwi przechowywanie oraz szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów. W tym celu powinna powstać instrukcja i zarządzenie opisujące procedury jakie należy wykorzystać dla ochrony danych w formie papierowej oraz regulujące odpowiedzialność pracowników. Dla prawidłowej archiwizacji danych, powinno zostać wyznaczone odpowiednie miejsce, które będzie chronione przed osobami niepowołanymi. Ustawa nie narzuca tego obowiązku tylko przedsiębiorcy, można go przenieść na biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość jednostki. Jednakże informacje o miejscu przetrzymywania dokumentów należy zgłosić odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 15 dni od wydania dokumentów zewnętrznemu podmiotowi. [...]"


https://mfiles.pl/pl/index.php/Archiwizacja_dokument%C3%B3w_ksi%C4%99gowych

 

(dostęp z 13.11.2021)

 

 

...a tutaj coś, co archiwiści lubią najbardziej... INSTRUKCJA!!!

 

 

 http://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/2026-instrukcja-przechowywania-dowodow-podatkowych-i-placowych.html

 

(dostęp z 13.11.2021)

 

13.11.2021
strzałka do góry