Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > STRATEGIA ROZWOJU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2021-2030
STRATEGIA ROZWOJU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2021-2030

"[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej
Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających się
uwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze
nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli. [...]"


https://www.archiwa.gov.pl/files/za__do_komunikatu_z_21_10_2021_strategia.pdf

 

(dostęp z 22.11.2021)

22.11.2021
strzałka do góry