Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KOPERTY DOWODOWE - MORE MAIORUM
KOPERTY DOWODOWE - MORE MAIORUM

"Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarcza-
jący do przekraczania ich granic. [...]"


https://www.moremaiorum.pl/wp-content/uploads/2015/09/koperty_dowodowe_dodatek_specjalny.pdf

 

(dostęp z 21.01.2022)

21.01.2022
strzałka do góry