Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYH KROK PO KROKU
PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYH KROK PO KROKU

Tomasz Jankowski, Przechowywanie i archiwizacja..., Biblioteka Funduszy Unijnych, Prezentacja DOCPLAYER

 

"Przechowywanie  i  archiwizacja
dokumentacji
projektów unijnych
to działania niezbędne. W
części wynikają one oczywiście z formalnych wymogów prowadzenia projektu oraz zasad
wypłacania i rozliczania kolejnych transz dotacji z UE,
ramowo
określonych w umowie z
instytucją pośredniczącą. W
znacznej mie
rze jednak są to zasady, które nie zostały spisane i
parafowane  przez  strony  zawierające  ze  sobą  kontrakt;  należą  raczej  do  pragmatyki
postępowania i tworzą swoisty kanon dobrego działania w zakresie skutecznego prowadzenia
projektów. [...] "


https://docplayer.pl/66352751-Przechowywanie-i-archiwizacja-dokumentacji-projektow-unijnych-krok-po-kroku.html?fbclid=IwAR3z9fqw4oFpnAuqZPPYHg1hx2helf-8E-evTwQ1oWY2GnC0Hq4BwW6Fx2I

 

(dostęp z 15.02.2022)

15.02.2022
strzałka do góry