Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > SZKOLENIE KANCELRYJNO-ARCHIWALNE
SZKOLENIE KANCELRYJNO-ARCHIWALNE

Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
 Archiwum
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2020
,
tradycyjny system kancelaryjny, Prezentacja PowerPoint

 PLAN SZKOLENIA
1.
Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
2.
Organizacja pracy kancelaryjnej
3.
Przekazywanie dokumentacji do Archiwum
4.
Udostępnianie i wycofywanie dokumentacji
z Archiwum

5.
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 

 

 


http://dokumenty.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/szkolenie-kancelaryjno-archiwalne_prezentacja-1.pdf

 

(dostęp z 29.03.2022)

 

...a to przy okazji:

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2138

 

(dostęp z 29.03.2022)

 

 https://g10.infor.pl/p/_files/320000/1_przygotowanie_dokumentacji_do_przekazania_do_archiwum_zakladowego.pdf

 

(dostęp z 29.03.2022)

 

 http://sap.archiwapomorskie.pl/#section-nasze-publikacje

 

(dostęp z 29.03.2022)

29.03.2022
strzałka do góry