Archiwistyka_tlo
SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY

Sporządzanie
spisu  zdawczo
-odbiorczego
dokumentacji  przekazywanej

do Archiwum  Uniwersytetu

Gdańskiego

Opracowanie:

dr Monika Płuciennik, Dyrektor Archiwum UG

mgr Małgorzata Ciechanowicz


https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/102129/files/sporzadzanie_spisu_zdawczo-odbiorczego_0.pdf

 

(dostęp z 1.04.2022)

01.04.2022
strzałka do góry