Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH
ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH

"Archiwalne materiały audiowizualne, podobnie jak wszystkie inne dokumenty, podlegają nieuniknionemu rozkładowi i powolnej zagładzie. Sytuacja tej grupy archiwaliów jest trudna w porównaniu z innymi typami obiektów i często, ze względu na brak dostępu do specjalistycznego sprzętu, ekspertów i funduszy, połączona jest z brakiem możliwości odtworzenia treści, co skazuje nośniki na nieme zapomnienie.[...] "


https://konserwacjafotografii.pl/zabezpieczanie-materialow-audiowizualnych-1/

 

(dostęp z 20.04.2022)

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1986

 

(dostęp z 20.04.2022)

 

 

 http://sap.archiwapomorskie.pl/wp-content/uploads/2017/10/ewidencjonowanie-fotografii.pdf

 

(dostęp z 20.04.2022)

20.04.2022
strzałka do góry