Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > POLSKIE ENCYKLOPEDIE HUMANISTYCZNE ENCENC
POLSKIE ENCYKLOPEDIE HUMANISTYCZNE ENCENC

"Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "


https://encenc.pl/archiwum/

 

(dostęp z 5.05.2022)

05.05.2022
strzałka do góry