Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > FUNKCJA EDUKACYJNA ARCHIWÓW W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA ARCHIWALNEGO
FUNKCJA EDUKACYJNA ARCHIWÓW W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA ARCHIWALNEGO

Tomasz Matuszak, Funkcja..., w: Ekspertyzy i opracowania, Nr 139, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2021

 

"Na wstępie niniejszych rozważań należy określić, co na-
leży rozumieć przez funkcję edukacyjną archiwów. Jest
to o tyle istotne, że szeroko rozumiane archiwa, a archi-
wa państwowe w szczególności (dział rządowej admini-
stracji specjalnej), w toku swojej działalności realizują
od dziesięcioleci pewien kanon zadań. Zaliczyć do nich
należy przede wszystkim: gromadzenie i zabezpieczanie
wszelkich materiałów archiwalnych niezależnie od ich
wytwórców, formy, postaci i okresu w jakim zostały wy-
tworzone, opracowywanie archiwaliów wieczystego prze-
chowywania zgromadzonych w zasobach archiwów oraz
ich udostępnianie, m.in. na potrzeby prowadzonych ba-
dań naukowych. Obecnie realizowana funkcja edukacyjna
archiwów, utożsamiana przez wiele lat z udostępnianiem,
popularyzacją czy działalnością kulturalno-oświatową,
doczekała się swoistego wyróżnienia wśród wielu innych. [...] "


https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1638437021_Ekspertyza%20nr%20139.pdf

 

(dostęp z 16.05.2022)

16.05.2022
strzałka do góry