Archiwistyka_tlo
ARCHIWUM - DEFINICJE

Encyklopedie humanistyczne ENCENC

 

"Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "


https://encenc.pl/archiwum/

 

(dostęp z 12.11.2022)

12.11.2022
strzałka do góry