Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PAMIĘTNIK XXI OGÓLNOPOLKSKIEGO ZJAZDU STUDENTÓW ARCHIWISTYKI
PAMIĘTNIK XXI OGÓLNOPOLKSKIEGO ZJAZDU STUDENTÓW ARCHIWISTYKI

Pamiętnik..., red. Adrian Cieślik, Monika Graczyk, Katarzyna Nenko, Elżbieta Zachary, wyd.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,  Kraków 24-26 kwietnia 2019 r.

 

"Niniejsza publikacja zawiera rozdziały ukazujące historię nowożytną, najnowszą, a także archiwistykę współczesną czy archiwistykę przyszłości. Z tekstu Artura Barcikowskiego czytelnik może się dowiedzieć, jakie elementy powinien zawierać wstęp do inwentarza, a Paweł Falkowski uświadamia, w myśl jakich zasad powinien pracować kierownik oddziału archiwum państwowego. Kolejny rozdział autorstwa Jana Grabowskiego jest z gatunku nauk pomocniczych historii i traktuje o pieczęciach w zbiorach Ambrożego Grabowskiego – ważnej postaci w krakowskiej historiografii. Z kolei Patrycja Mierzyńska tłumaczy, czym były wilkierze miejskie na przykładzie Olsztyna. Miłośnicy źródłoznawstwa dwudziestowiecznego znajdą w tej monografii również odpowiedź na pytanie, gdzie szukać źródeł do historii okupacji niemieckiej w powiecie mińskim, o czym pisze Damian Sitkiewicz, oraz źródeł do historii jeńców z terenu Galicji Wschodniej, na które wskazuje Wiktor Węglewicz. Pracujący ze spuściznami archiwalnymi mogą ubogacić się tekstem Grzegorza Piątka dotyczącym spuścizny po znanym poznańskim dominikaninie Tomaszu Alexiewiczu. Natomiast teoretycy archiwistyki uzyskają odpowiedz od Kamili Siudy na pytanie o egodokument i egodokumentalność – nieodkryte jeszcze fenomeny kulturowe polskich archiwów. (A. Cieślik, ze Słowa wprowadzającego)"


https://ksiegarnia.upjp2.edu.pl/produkt/pamietnik-xxi-ogolnopolskiego-zjazdu-studentow-archiwistyki-krakow-24-26-kwietnia-2019-roku/?fbclid=IwAR0FIHj3yY4Ae5vZ1psLu2BDx36mSI63bQBe5td-OthIwcvOhMRrVlDyX6I

 

(dostęp z 29.11.2022)

29.11.2022
strzałka do góry