Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, szkolenie on-line (platforma TEAMS), 10.03.2023, godz. 10.00 -13.0, cena; 250,00 zł (z VAT 307,50 zł, zgłoszenia najpóźniej do 3.03.2023 (potwierdzenie przelewu)

 

 W programie szkolenia m. in.:
– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;
– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;
– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;
– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);
– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);
– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)
– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji
– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)
– konsultacje


https://sap.waw.pl/szkolenia/przekazywanie-materialow-archiwalnych-do-archiwum-panstwowego-10-03-2023-r/

 

(dostęp z 10.02.2023)

10.02.2023
strzałka do góry