Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > INSTRUKCJA KANCELARYJNA - JEJ ZNACZENIE I ZASADY OPRACOWANIA
INSTRUKCJA KANCELARYJNA - JEJ ZNACZENIE I ZASADY OPRACOWANIA

Prezentacja na temat: "Instrukcja kancelaryjna – jej znaczenie i zasady opracowania" - Kierownik Sekcji Nadzoru Maria Brzeska-Wasik

 "Instrukcja Kancelaryjna – co to jest?
- zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do jednostki organizacyjnej lub został w niej wytworzony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. [...] "

 


https://slideplayer.pl/slide/12351595/

 

(dostęp z 13.03.2023)

13.03.2023
strzałka do góry