Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ
DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ

 

DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 17.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)

 

 

WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.

MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.

PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 10.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.

Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.


https://sap.waw.pl/szkolenia/dokument-elektroniczny-i-ezd-wprowadzenie-w-tematyke-17-05-2023-r/

 

(dostęp z 17.04.2023)

17.04.2023
strzałka do góry