Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

"Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

  • integrowanie środowiska archiwistów zatrudnionych w resorcie sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pracą archiwów sądowych, prokuratorskich i służby więziennej,

  • ułatwienie wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji archiwistów,

  • zbieranie opinii i wniosków środowiska dot. warunków pracy archiwów, jak również działania związane z ich poprawą,

  • współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz innymi instytucjami i organizacjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów."


https://www.saws.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=31&strona=1

 

(dostęp z 4.05.20213)

04.05.2023
strzałka do góry