Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH
STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH

"STATUT STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH W POLSCE

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1
1. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza archiwistów Kościoła katolickiego w Polsce oraz Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą.

2. Stowarzyszenie jest erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (kań. 312 § l, 2 KPK). Osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabywa w oparciu o art. 4ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) w związku z art. 10 i art. 34 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

3. Stowarzyszenie może współpracować z archiwistami archiwów innych kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Art.2
Stowarzyszenie podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 315 KPK).

Art.3
1. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego.

2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.

Art.4
1. Stowarzyszenie obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.
2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji kościelnych o podobnych celach.

Art.5
Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. [...] "


https://stowarzyszenie-archiwistow-koscielnych.pl/

 

(dostęp z 4.05.2023)

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/wydawnicze/1736

 

(dostęp z 4.05.2023)

04.05.2023
strzałka do góry