Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Archiwistyka i Zarządzanie Informacją, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

" [...]

  • Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 roku, a tradycja zobowiązuje!
  • Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.
  • Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi, dbając o to, by nasi absolwenci, obok wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).
  • Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.
  • Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. [...] "
  • Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.
  • Rozwijamy współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom wyjazdy studyjne, staże i stypendia zagraniczne. Studenci mają również możliwość studiowania w ramach programów MOST i ERASMUS+.


https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170504144535&id_kierunku=133

 

(dostęp z 10.05.2023)

10.05.2023
strzałka do góry