Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

Kurs..., FRDL, szkolenie stacjonarne, 12-15 czerwca br., godz. 9.30-15.30, cena 1390 zł netto/os. (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 5 czerwca 2023 r.) , Białystok

 

 1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej.
3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt.
5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego.
8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.
11. Indywidualne konsultacje.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-9/55069

 

(dostęp z 17.05.2023)

17.05.2023
strzałka do góry