Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS: ELEKTRONIZACJA W PRAKTYCE: EZD, EPUAP2, E-DORĘCZENIA, PODPIS ZAUFANY I PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU
KURS: ELEKTRONIZACJA W PRAKTYCE: EZD, EPUAP2, E-DORĘCZENIA, PODPIS ZAUFANY I PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU

Elektronizacja..., FRDL, webinarium, 14-16 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.)

 

 

  • Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.
  • Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.
  • Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.
  • Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  • Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.
  • Zapoznanie się z obsługą Platformy EPUAP2.
  • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczenia.
  • Zdobycie wiedzy na temat obiegu dokumentów w systemach klasy EZD, ich wdrożeniu, wyjątkach oraz zastosowaniu instrukcji kancelaryjnej.


https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/kurs-elektronizacja-w-praktyce-ezd-epuap2-e-doreczenia-podpis-zaufany-i-podpis-elektroniczny-w-pracy-urzedu/56802

 

(dostęp z 22.05.2023)

22.05.2023
strzałka do góry