Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ, CZYLI JAK PRAWIDŁOWO I ZGODNIE Z PRAWEM ZNISZCZYĆ ZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ.
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ, CZYLI JAK PRAWIDŁOWO I ZGODNIE Z PRAWEM ZNISZCZYĆ ZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ.

Brakowanie..., FRDL, webinarium, 20 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, ( Zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.)

 

 Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania. 
Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie. 
Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi. 
Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania:
- Według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej?
- Według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania?
- Jak przygotowywać spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia?
- Jaka jest procedura uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji?
Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania.
 


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-czyli-jak-prawidlowo-i-zgodnie-z-prawem-zniszczyc-zbedna-dokumentacje-6/56122

 

(dostęp z 22.05.2023)

22.05.2023
strzałka do góry