Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W INSTYTUCJI KULTURY (MUZEUM, BIBLIOTEKA, CENTRUM KULTURY)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W INSTYTUCJI KULTURY (MUZEUM, BIBLIOTEKA, CENTRUM KULTURY)

Archiwizacja..., FRDL, webinarium, 13 czerwca 2023, gpdz. 9.00-15.00, cena 399 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.)

 

 Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej. 
• Poznanie zasad przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum instytucji kultury.
• Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji.
• Pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z dokumentacją charakterystyczną dla instytucji kultury.
• Możliwość zadawania pytań i konsultacji problematycznych kwestii z ekspertkami.


https://frdl.org.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/archiwizacja-dokumentacji-w-instytucji-kultury-muzeum-biblioteka-centrum-kultury-1/55653

 

(dostęp z 22.05.2023)

22.05.2023
strzałka do góry