Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > TWORZENIE, OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 2023
TWORZENIE, OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 2023

Tworzenie..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie stacjonarne, 26 czerwca 2023, godz. 9.30-14.30, Hotel Olsztyn Old Town Al. Warszawska 39, Olsztyn, cena 490 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 czerwca 2023 r.)

 

"Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych. W szczególności zwrócona będzie uwaga na znaczenie rzetelności i terminowości kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej, oraz zatwierdzania źródłowych dokumentów księgowych. Omówiony również będzie sposób prawidłowego powierzania obowiązków i odpowiedzialności, w tym procedur uwzględniających struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW) oraz wskazanie na sytuacje kiedy główny księgowy może odmówić złożenia podpisu. Końcowa część szkolenia poświęcona będzie omówieniu najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych ze wskazaniem przyczyn i sposobów ich rozwiązania. [...] "


https://frdl.org.pl/tematy/finanse-rachunkowosc-podatki/tworzenie-obieg-i-kontrola-dokumentow-ksiegowych-2023/53862

 

(dostęp z 29.05.2023)

29.05.2023
strzałka do góry