Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > OCHRONA DÓBR KULTURY I MUZEALNICTWO
OCHRONA DÓBR KULTURY I MUZEALNICTWO

Ochrona..., Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Studia stacjonarne I stopnia, Rok akademicki: 2023/2024

 

 

' [...] Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce, przede wszystkim z obszaru ochrony dóbr kultury i muzealnictwa oraz umiejętności pozwalających dostosować się do potrzeb rynku pracy. Umożliwi to wysoko wykwalifikowana kadra, która zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w wielu placówkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na studiach studenci zgłębiają wiedzę:

  • w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej,

lecz przede wszystkim uczą się:

  • zabytkoznawstwa,
  • historii i teorii konserwatorstwa i opieki nad zabytkami

nabywają wiedzę:

  • z zakresu muzealnictwa, w tym z zarządzania muzeami, kuratorstwa, wystawiennictwa.
  • z obszaru aspektów prawnych i etycznych ochrony dóbr kultury i muzealnictwa [...] "


https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20232024/ochrona_dobr_kultury_i_muzealnictwo-stacjonarne-i_stopnia

 

(dostęp z 2.06.2023)

02.06.2023
strzałka do góry