Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > JRWA – PROJEKTOWANIE I STOSOWANIE
JRWA – PROJEKTOWANIE I STOSOWANIE

JRWA..., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 23.06.2023, godz. 10.00-13.00, cena 250 zł netto+23% VAT (307,50 zł brutto)

 

 

PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21.06.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.

Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.

DANE DO WPŁATY:
STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH UL. BONIFRATERSKA 6/21, 00-213 WARSZAWA
NR 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  (MBANK);
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWĘ SZKOLENIA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA


https://sap.waw.pl/szkolenia/jednolity-rzeczowy-wykaz-akt-projektowanie-i-stosowanie-2/

 

(dostęp z 5.06.2023)

05.06.2023
strzałka do góry