Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I JEJ UDOSTĘPNIANIE ZAINTERESOWANYM
PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I JEJ UDOSTĘPNIANIE ZAINTERESOWANYM

Porządkowanie dokumentacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 26 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena: 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 20 czerwca 2023 r.)

 

" [...]  Podczas szkolenia przeanalizujemy formularze i środki ewidencyjne stosowane przez archiwistów zakładowych w kontekście procedur archiwalnych. Omówimy zasady archiwizacji dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt oraz przeanalizujemy etapy prac porządkowych, pokazując różnice w opracowaniu akt kat. A i B. Poruszymy także problematykę udostępniania dokumentacji zakończonej w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. [...] "


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/porzadkowanie-dokumentacji-w-podmiotach-panstwowych-i-samorzadowych-2/56384

 

(dostęp z 12.06.2023)

12.06.2023
strzałka do góry