Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > JAK ZAKTUALIZOWAĆ DOKUMENTACJĘ W SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJACH KULTURY PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY?
JAK ZAKTUALIZOWAĆ DOKUMENTACJĘ W SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJACH KULTURY PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY?

Jak zaktualizować dokumentację..., FRDL, webinarium, godz. 9.00-13.00, cena: 389 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2023 r.)

 

" [...] 0d 26 kwietnia br. obowiązują nowe regulacje w zakresie Kodeksu pracy, które zawierają dwa bardzo ważne dla pracodawców i pracowników rozwiązania. Obligują one pracodawców do zmiany m.in. regulaminu pracy. Dotyczy to także jfsp, w tym jst i samorządowych instytucji kultury. Podczas proponowanego szkolenia, prowadząca w przejrzysty sposób przedstawi kwestie związane z właściwym dostosowaniem dokumentacji w instytucjach kultury do znowelizowanych przepisów k.p., w kontekście prawidłowego ich zapisu w treści regulaminu pracy, a dzięki części warsztatowej uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące dostosowania przepisów regulaminu pracy w jednostce w kontekście wprowadzonych zmian.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy i ich dostosowanie do regulaminu pracy i innych dokumentów organizacyjnych w samorządowej instytucji kultury. Prowadząca, wskaże regulacje, które uległy zmianie oraz podpowie, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów.

Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników. [...] "


https://frdl.org.pl/tematy/kadry-prawo-pracy-place/jak-zaktualizowac-dokumentacje-w-samorzadowych-instytucjach-kultury-po-nowelizacji-kodeksu-pracy/57104

 

(dostęp z 12.06.2023)

12.06.2023
strzałka do góry