Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZAJĘCIA DOSKONALĄCE DLA KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH ORAZ ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH
ZAJĘCIA DOSKONALĄCE DLA KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH ORAZ ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH

Zajęcia..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Reulskiego, Webinar, 13-14 września 2023, godz. 10.00-14.00, cena 655 zł brutto/os, (

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 września 2023 r.)

 

" Skuteczne zarządzanie dokumentacją i archiwami stanowi kluczowy element wewnętrznych procesów organizacyjnych danej jednostki a koordynatorzy czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwiści zakładowi pełnią kluczową rolę w procesie prawidłowego porządkowania, przechowywania i udostępniania  wytworzonej w jednostce  dokumentacji. Dwudniowe warsztaty doskonalące  to okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych narzędzi oraz wymiany doświadczeń z zakresu archiwizacji z innymi profesjonalistami z tej dziedziny. Podczas seminarium analizowane będą aktualne kierunki postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwów państwowych i wytwarzających materiały archiwalne. Poza wykładem, będzie czas na dyskusję oraz ćwiczenia. Szkolenie odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych, rekompensując częściowo lub wprowadzając w zakres wiedzy kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia."

 

 


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zajecia-doskonalace/60538

 

(dostęp z 4.092023)

04.09.2023
strzałka do góry