Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > OBSŁUGA E-DOKUMENTU W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ
OBSŁUGA E-DOKUMENTU W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej, FRDL, webinar, 3 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, ( Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2023 r.)
 
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. 
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.
• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/obsluga-e-dokumentu-w-swietle-instrukcji-kancelaryjnej/65670

 

(dostęp z 10.10.2023) 

10.10.2023
strzałka do góry