Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZENIA DOKUMENTACJI?
JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZENIA DOKUMENTACJI?

Jak przygotować archiwum samorządowe i państwowe do kontroli lub audytu pod względem zasad przyjmowania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji?, FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)
 
 Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.
Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.
Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.
Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.
Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/jak-przygotowac-archiwum/65005

 

(dostęp z 10.10.2023) 

10.10.2023
strzałka do góry