Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD)
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD)

EZD, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, on-line na platformie TEAMS, 30.11.20233

 

 PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.


https://sap.waw.pl/szkolenia/elektroniczne-zarzadzanie-dokumentacja-ezd-30-11-2023/

 

(dostęp z 30.10.2023)

30.10.2023
strzałka do góry