Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZENIA DOKUMENTACJI?
JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZENIA DOKUMENTACJI?

Jak przygotować..., FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/oa, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)

 

 

  • Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.
  • Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.
  • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.
  • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
  • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/jak-przygotowac-archiwum/65005

 

(dostęp z 30.10.2023)

30.10.2023
strzałka do góry