Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

Archiwizacja projektów unijnych, FRDL, webinar, 16 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 9 listopada 2023 r.)

 

 • Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, w tym: aktowej, technicznej,  geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej,  (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz elektronicznej. 
Poszerzenie wiedzy o sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.
Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące:

- Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych,
- Sposobu prawidłowego liczenia okresów przechowywania dla różnych dokumentów,
- Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym,
- Procedury brakowania dokumentacji zależnej od jej rodzaju,
- Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum.

Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych. 
 


https://frdl.org.pl/tematy/fundusze-europejskie-i-pomoc-publiczna/archiwizacja-dokumentacji-projektow-unijnych-10/65531

 

(dostęp z 30.10.2023)

30.10.2023
strzałka do góry