Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH (KAT. A) DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH (KAT. A) DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

Przekazywanie materiałów..., FRDL, webinar, 20 listopada 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.)

 

 

1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym. 
2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci.
3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury? 
4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki.
5. Analiza etapów procedury:

  • wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),
  • porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), 
  • ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),
  • techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby).

6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych: 

  • kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, 
  • weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, 
  • kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej.

7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów.
8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych.
9. Odpowiedzi na pytania.
 


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/materialy-archiwalne/64160

 

(dostęp z 30.10.2023)

30.10.2023
strzałka do góry