Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA - 34 GODZINY ZAJĘĆ
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA - 34 GODZINY ZAJĘĆ

Podstawy prawne postępowanie z dokumentacją
Dokumentacja niejawna
Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej
Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B
Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt
Archiwizowanie dokumentacji
Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek
Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych
Koszt kursu I stopnia 1500 zł netto ( + VAT 23% = 1845 zł)
zw. z VAT dla opłacających szkolenie w  min. 70% lub całości ze środków publicznych
Dodatkowe informacje – (22) 635 87 68
 
 O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.


https://sap.waw.pl/kursy-kancelaryjno-archiwalne/

 

(dostęp z 7.11.2023) 

07.11.2023
strzałka do góry