Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA - 38 GODZIN ZAĘĆ
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA - 38 GODZIN ZAĘĆ

  • Organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy
  • Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje
  • Ustalanie przynależności zespołowej
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu akt do Archiwum Państwowego
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji
  • Systemy ewidencji zasobu archiwalnego

Koszt kursu II stopnia 1700 zł netto (+ VAT 23% = 2091 zł)
zw. z VAT dla opłacających szkolenie w min. 70% lub całości ze środków publicznych
Dodatkowe informacje – (22) 635 87 68

 O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.


https://sap.waw.pl/kursy-kancelaryjno-archiwalne/

 

(dostęp z 7.11.2023) 

07.11.2023
strzałka do góry