Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) – 30.11.2023
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) – 30.11.2023

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, platforma TEAMS
 
 – przekażemy podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie systemów klasy EZD w przystępnej formie, dla osób planujących wdrożenie oraz rozpoczynających pracę z tymi systemami, zwłaszcza w wersji EZD PUW;
– omówimy korzyści wynikających z wdrożenia EZD;
– wskażemy najczęstsze błędy w stosowaniu EZD oraz sposoby ich unikania;
– przedstawimy różnice między elektronicznym i tradycyjnym sposobem zarządzania dokumentacją, w tym jej archiwizacji, co pozwoli lepiej zrozumieć EZD;
– zapoznany z dostępnymi sposobami zarządzania dokumentem elektronicznym w kancelarii tradycyjnej – papierowej;
– udostępnimy materiały szkoleniowe dające możliwość dalszego samokształcenia;
– umożliwimy konsultacje z prowadzącym;
– przekażemy certyfikat odbycia szkolenia.
 
 
WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.

MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.

PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.


https://sap.waw.pl/szkolenia/elektroniczne-zarzadzanie-dokumentacja-ezd-30-11-2023/

14.11.2023
strzałka do góry