Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMNETACJĄ (EZD) – 8.12.2023
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMNETACJĄ (EZD) – 8.12.2023

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, SAP, platforma TEAMS

 

 Proces informatyzacji instytucji publicznych ciągle przyspiesza i jest nieuchronny. Dokument w postaci elektronicznej staje się codziennością pracy biurowej, co skłania również do stosowania EZD jako naturalnego środowiska do wykonywania czynności kancelaryjnych w świecie cyfrowym. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżone zostaną arkana elektronicznego zarządzania dokumentacją i jego ogólna charakterystyka, ale również zasady obiegu dokumentu elektronicznego we wciąż funkcjonującej kancelarii tradycyjnej. Zajęcia poprowadzi wieloletni pracownik państwowej sieci archiwalnej, z 10-letnim doświadczeniem w codziennej obsłudze EZD PUW i nadzorze nad jednostkami stosującymi EZD.

 

 WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.

 

MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.

 

PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 1.12.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.


https://sap.waw.pl/szkolenia/elektroniczne-zarzadzanie-dokumentacja-ezd-8-12-2023/

 

 (dostęp z 14.11.2023) 

14.11.2023
strzałka do góry