Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 12-15 grudnia 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 grudnia 2023 r.)
 
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (frdl.org.pl)

 

(dostęp z 30.11.2023) 

30.11.2023
strzałka do góry